Wijzigingen van de zorgverzekering in 2015 Gepubliceerd op: 10-11-2014 AWBZ De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt langdurige zorg en ondersteuning voor onder andere ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. De overheid verandert dit per 1 januari 2015.

De AWBZ wordt in delen geknipt. Een deel gaat naar de gemeente, een deel naar de zorgverzekeraar en een deel blijft bij het zorgkantoor. De intentie van de overheid is om de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden.

De basisverzekering wordt uitgebreid met de volgende zorg:

 • Wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis)
 • Behandeling van zintuigelijk gehandicapten
 • De eerste drie opnamejaren in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vanaf 2015 vergoed door de basisverzekering.
 • GGZ-behandelingen buiten een instelling (extramuraal) en het eerste jaar verblijf maken op dit moment al deel uit van de basisverzekering.
 • Geriatrische revalidatiezorg(zorg welke specifiek gericht is op herstel van functioneren en participatie (zelfredzaamheid)) hoeft niet langer direct aan te sluiten op het ziekenhuisverblijf, maar mag ook binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis starten.
 • Bij zwangerschap wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) alleen vergoed bij een combinatietest, waarvan de uitslag ‘positief’ is. De combinatietest komt voor eigen rekening. Uitzonderingen hierop zijn vrouwen met een medische indicatie (verhoogd risico op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau).
 • Reiskosten van donoren worden vergoed door de zorgverzekering van de donor bij leven en niet langer door de verzekering van de ontvanger van het orgaan.

Uit de Basisverzekering verdwijnt:

 • De jeugd-ggz (hulp aan kinderen en jeugdigen met een psychische aandoening die zo ernstig kan zijn, dat zij hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd), waaronder de behandeling van dyslexie. Deze zorg wordt overgeheveld naar de Jeugdwet. De Jeugdwet gaat in per 1 januari 2015.

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de Basisverzekering. In 2015 stijgt het verplicht eigen risico met € 15,- (van € 360,- naar € 375,-). Het eigen risico geldt niet voor aanvullende- en tandartsverzekeringen.

Belangrijke data voor de zorgverzekering 2015

 • Op Prinsjesdag 2014 zijn de nieuwe regels en wetten voor 2015 bekend gemaakt. Het startsein voor verzekeraars om de nieuwe premies te berekenen.
 • In november 2014 worden de premies van de basis- en aanvullende verzekeringen door de verzekeraars bekend gemaakt.
 • Op 31 december 2014 is het de laatste dag waarop de medewerkers hun verzekeringspakket kunnen wijzigen of opzeggen.
 • Op 31 januari 2015 is het de laatste dag waarop kan worden overgestapt naar een andere verzekeraar en een nieuwe verzekering te regelen.
 • Van 1 februari 2015 tot en met Prinsjesdag 2015 worden nieuwe regels en wetten voor het jaar 2016 bepaald.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord