Diefstal in de bouw Gepubliceerd op: 04-07-2014 In toenemende mate worden bouwbedrijven geconfronteerd met diefstal van allerhande zaken. Voor VolkerWessels ondernemingen bieden onze concernpolissen in principe dekking voor diefstalschaden. In sommige gevallen wordt de dagwaarde vergoed, in andere de nieuwwaarde, afhankelijk van de voorwaarden in de polis.

In alle gevallen blijven we met een kater achter en blijven we met kosten zitten welke niet vergoed worden, zoals b.v. het tijdverlies doordat het werk na de diefstal geen doorgang kan vinden, er aangifte gedaan moet worden, er een dossier moet worden opgebouwd, de expert te woord staan en daar bovenop het eigen risico.

 

Ook bij verzekeraars is het duidelijk dat er een stijging zit in het aantal diefstallen en proberen daar op hun manier mee om te gaan. Je kunt het ermee eens zijn of niet, maar een feit is dat de Nederlandse wet een bepaling kent die er op neer komt dat iedere ingezetene zich als goed huisvader dient te gedragen en maatregelen dient te treffen om schade te voorkomen. Dit geld ook voor schade bij anderen.

 

Een veel voorkomende vraag van experts is dan ook welke maatregelen er getroffen zijn om diefstal te voorkomen. Dit speelt zeker als er meerdere diefstallen plaatsvinden op één locatie/project. Wanneer blijkt dat geen of niet voldoende maatregelen zijn getroffen, dan kunnen verzekeraars claims gaan afwijzen.

 

Gelukkig is het nog niet zo ver en dat moeten we ook zo houden. Het is en blijft immers in ons eigen belang dat een bouwplaats niet wordt bezocht door gelukszoekers. Daaraan kunnen we zelf het nodige doen: een goede beveiliging en een goede logistiek zijn daar een paar voorbeelden van. Verzekeren is slechts een oplossing voor het geval er iets gebeurt en dat moet het ook blijven. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

 

Meer informatie over het beveiligen van uw bouwlocatie kunt u vinden op www.hollandsystemen.nl, ook een VolkerWessels bedrijf.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord