Verhaal van loonschade Gepubliceerd op: 19-07-2016 Wat kan HRM doen bij arbeidsongeschiktheid na, bijvoorbeeld, een ongeval?

Dagelijks hebben jullie te maken met ziekmeldingen. Soms is er sprake van een ongeval. 

Medewerkers kunnen arbeidsongeschikt raken na een: 

  • Verkeersongeval;
  • Medische fout door een arts of in het ziekenhuis;
  • Ongeval tijdens het sporten;
  • Ongeval door toedoen van dieren;
  • Het gebruik van een ondeugdelijk product;
  • Onvoorzichtig handelen van derden.

In die gevallen kan de medewerker degene aanspreken die voor het ongeval verantwoordelijk is en zijn persoonlijke schade verhalen. Maar ook de werkgever heeft een eigen vorderingsrecht.

VolkerWessels en zijn werkmaatschappijen hebben de wettelijke plicht om bij arbeidsongeschiktheid het loon gedurende twee jaar (grotendeels) door te betalen. Maar, als iemand anders verantwoordelijk is voor het ongeval dan kan het doorbetaalde loon teruggevorderd worden.

Wat kan teruggevorderd worden? 

  • Het netto doorbetaalde loon tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid;
  • Re-integratiekosten;
  • Aanpassingskosten van de werkplek;
  • Administratiekosten.

VolkerWessels, Letselschade.com en/of Broadspire hebben een samenwerkingsverband ingesteld om de afdeling HRM van de werkmaatschappijen te begeleiden bij het succesvol verhalen van de loonschade.

Dat gebeurt in principe op no-cure-no-pay-basis. Als er geen verhaal van schade mogelijk is, dan worden geen kosten bij de werkmaatschappij in rekening gebracht. Is er wel sprake van een succesvolle actie, dan wordt een percentage van het verhaalde schadebedrag gereserveerd als honorarium.

Verder kan Letselschade.com ook behulpzaam zijn bij het behartigen van de belangen van de werknemer of bij de begeleiding van re-integratietrajecten.

Advies: neem bij een ongeval van een medewerker altijd contact op met de afdeling Corporate Risk & Insurance.

Contactpersoon bij VolkerWessels:

Kees Boutsma
T: 078 - 6292 302
M: 06 - 11008052
E: schade@volkerwessels.com

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord