Vanuit Corporate Risk & Insurance (CRI) wordt service / ondersteuning aan werkmaatschappijen geboden, onder andere op het gebied van:

 1. De beoordeling van overeenkomsten (bestekken e.d.)
 2. Het samenstellen van verzekeringsprogramma’s
 3. Het updaten van het verzekeringsprogramma en waar nodig en nuttig integratie van verzekeringen
 4. Due diligence
 5. Opgave van te calculeren premies tbv tenders
 6. Uitvraag en beoordeling van offertes
 7. Het sluiten van verzekeringen op corporate-, werkmaatschappij –, of projectniveau
 8. Schadebehandeling
 9. Premieallocatie
 10. Risicobeheer bedrijven, medewerkers en projecten
 11. Onderhouden van communicatie met werkmaatschappijen via Intranet.

Het Pensioen Kennis Centrum (PKC) is ontstaan na de opheffing van Pensioenfonds VolkerWessels. PKC dient als vraagbaak voor pensioenzaken zowel voor HRM- als niet-HRM-medewerkers. Ook zijn een aantal administratieve zaken bij het PKC ondergebracht. Denk hierbij met name aan de  administratie van de deelnemers- en financiele gegevens van de pensioenverzekeringen bij Nationale-Nederlanden.

Het PKC biedt service en ondersteuning onder andere bij:

 • Vragen over de pensioenregeling
 • Diverse pensioenproblemen (bijvoorbeeld het wel of niet meenemen van pensioen naar een nieuwe werkgever of pensioenverdeling bij echtscheiding)
 • Bemiddeling bij problemen/geschillen met Nationale-Nederlanden of bpfBOUW
 • Alle vormen van informatie en voorlichting voor medewerkers en werkmaatschappijen op het gebied van pensioenen, arbeidsongeschiktheid, Anw (verzekeringen) en AOW.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord