Links

Op deze pagina treft u sites aan waar u meer informatie kunt vinden over onder andere pensioenzaken:

VolkerWessels
Informatie over het VolkerWessels-concern.

Vereniging van gepensioneerden KVWS
De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van haar leden, in het bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige aanspraken op pensioen.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden ontvangen als u overlijdt. AOW en pensioen die u al ontvangt, worden niet getoond. Wat op deze website ook niet wordt getoond is wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld.

Stichting Pensioenkijker
Algemene informatie over pensioen in geval van bijvoorbeeld een nieuwe baan, werkloosheid en werken in deeltijd.

Ombudsman Pensioenen
Onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.

Pensioenfederatie
Koepelorganisatie voor pensioenfondsen.

bpfBOUW
Informatie voor de deelnemers die werkzaam zijn in de Bouwnijverheid over onder andere pensioen en de regeling van BPF Bouw.

Rijksoverheid
Algemene informatie van de overheid. Hier kunt u onder andere een formulier voor de verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding aanvragen.


INFORMATIEF: Helpdesk vergeten pensioenen

Als u van plan bent te stoppen met werken, is het goed uw loopbaan eens na te gaan. Misschien bent u een werkgever vergeten. Dat kan bijvoorbeeld als u ergens kort heeft gewerkt. Bij zo'n werkgever heeft u misschien wel pensioenrechten opgebouwd. Bel eens met de Helpdesk vergeten pensioenen van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. Zo kunt u te weten komen of en waar er nog geld van u ligt. Het bedrag van zo'n kort dienstverband zal niet hoog zijn, maar is natuurlijk wel mooi meegenomen.

De Helpdesk vergeten pensioenen is bereikbaar op 070 311 73 73. Van ma. t/m vr. van 08:30 tot 12:30 uur.Via e-mail bereikbaar op helpdesk@vb.nl.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord